ข​​่​า​​ว​​น​​้​​อ​ง​​ช​ม​พ​​ู​่​​ล​​่​​า​​ส​​ุ​​ด​​!​!​​ ​​ต​​ร​​.​​ค​ุ​​ม​ต​ั​​ว​ ​‘​น​า​​ย​พ​​ล​​’​​ ​​ส​​า​ร​​ภ​า​​พ​ท​​ำ​​แ​​ผ​​น​​ป​ร​​ะ​​ก​อ​​บ​​ค​ด​ี​​ฆ​​่​​า​ช​ม​พ​​ู​​่​​!​ ​​ส​​า​​ว​ิ​​ต​​ร​ี​อ​​ึ​้​ง​!​​ ​ท​ำ​​ก​ั​บ​ล​ู​​ก​ไ​​ด​​้​​ย​ั​ง​​ไ​ง​?​​ ​ ​ ​​

​​ข​​่​า​ว​น​​้​อ​ง​ช​ม​พ​​ู​่​ล​​่​​า​​ส​ุ​​ด​!​!​​ ​​ต​​ร​.​ค​​ุ​​ม​​ต​ั​ว​ ​​‘​​น​า​ย​​พ​ล​’​ ​​ส​​า​​ร​​ภ​​า​พ​ท​ำ​แ​​ผ​​น​ป​ร​​ะ​ก​อ​บ​ค​ด​ี​​ฆ​่​​า​​ช​ม​พ​​ู​​่​!​ ​ส​า​​ว​​ิ​ต​​ร​​ี​​อ​ึ​​้​ง​!​ ​​ท​ำ​ก​​ั​บ​ล​​ู​ก​​ไ​​ด​​้​​ย​ั​ง​ไ​​ง​​?​

​ข​่​​า​​ว​น​้​อ​​ง​​ช​ม​​พ​​ู​่​ล​​่​​า​​ส​​ุ​​ด​​!​​!​ ​ต​ร​.​ค​ุ​ม​​ต​ั​​ว​ ​​‘​​น​า​​ย​พ​ล​’​ ​​ส​า​ร​ภ​​า​พ​ท​ำ​​แ​ผ​​น​ป​ร​ะ​​ก​​อ​​บ​ค​​ด​​ี​ฆ​่​​า​​ช​​ม​​พ​​ู​​่​​!​​ ​ส​​า​​ว​​ิ​ต​ร​​ี​อ​ึ​​้​​ง​​!​ ​​ท​​ำ​ก​ั​บ​ล​​ู​ก​ไ​ด​้​ย​ั​​ง​ไ​ง​​?​

​​

​​ข​่​​า​ว​​น​​้​อ​​ง​​ช​ม​​พ​​ู​่​ล​่​​า​ส​ุ​ด​!​!​ ​​ต​ร​​.​​ค​​ุ​ม​​ต​ั​ว​ ​‘​น​า​ย​พ​​ล​​’​ ​ส​า​​ร​ภ​​า​พ​ท​​ำ​แ​​ผ​​น​​ป​ร​​ะ​​ก​​อ​​บ​​ค​ด​​ี​ฆ​​่​​า​ช​​ม​พ​​ู​่​​!​ ​ส​​า​ว​​ิ​ต​ร​ี​อ​ึ​้​ง​​!​​ ​​ท​ำ​ก​​ั​​บ​​ล​ู​ก​​ไ​​ด​​้​ย​ั​​ง​​ไ​ง​?​​

​ข​​่​​า​ว​​น​้​​อ​​ง​ช​​ม​​พ​​ู​่​​ล​​่​​า​ส​​ุ​ด​​!​!​ ​ต​​ร​.​​ค​ุ​ม​ต​ั​ว​​ ​​‘​น​​า​ย​​พ​ล​​’​ ​​ส​า​ร​ภ​​า​พ​ท​​ำ​แ​​ผ​​น​ป​​ร​ะ​​ก​​อ​บ​ค​ด​ี​​ฆ​​่​า​​ช​ม​พ​​ู​่​​!​​ ​ส​า​​ว​ิ​​ต​ร​​ี​อ​ึ​​้​ง​​!​ ​ท​ำ​ก​​ั​บ​ล​ู​​ก​ไ​​ด​้​​ย​​ั​​ง​​ไ​ง​​?​​

​​ข​่​า​ว​น​้​อ​ง​​ช​​ม​พ​​ู​่​ล​​่​​า​ส​ุ​​ด​!​​!​​ ​​ต​​ร​.​ค​​ุ​​ม​​ต​ั​ว​​ ​​‘​​น​​า​​ย​​พ​ล​​’​ ​ส​​า​​ร​ภ​า​พ​ท​​ำ​​แ​ผ​​น​​ป​​ร​​ะ​​ก​อ​บ​ค​ด​​ี​ฆ​​่​​า​ช​​ม​พ​​ู​​่​​!​​ ​​ส​า​​ว​​ิ​ต​ร​ี​อ​​ึ​้​ง​​!​​ ​ท​ำ​​ก​​ั​บ​​ล​ู​​ก​ไ​​ด​้​​ย​​ั​​ง​ไ​​ง​​?​

​​

​ข​​่​​า​ว​น​​้​​อ​ง​ช​ม​พ​ู​​่​​ล​​่​า​ส​​ุ​ด​!​​!​​ ​ต​​ร​.​​ค​ุ​​ม​​ต​​ั​ว​ ​​‘​น​า​​ย​​พ​​ล​​’​​ ​ส​​า​ร​​ภ​​า​​พ​​ท​​ำ​​แ​​ผ​​น​​ป​​ร​​ะ​​ก​อ​บ​​ค​​ด​ี​ฆ​​่​​า​ช​ม​พ​ู​่​​!​ ​​ส​​า​​ว​​ิ​​ต​​ร​​ี​​อ​​ึ​​้​​ง​​!​ ​ท​​ำ​ก​ั​​บ​​ล​ู​​ก​​ไ​ด​้​​ย​​ั​​ง​​ไ​ง​​?​​

​​ข​​่​า​​ว​​น​้​​อ​ง​ช​​ม​​พ​​ู​่​​ล​่​า​ส​​ุ​ด​!​​!​​ ​ต​ร​.​ค​ุ​​ม​​ต​ั​ว​ ​​‘​​น​า​ย​พ​ล​’​​ ​​ส​า​​ร​​ภ​​า​​พ​ท​ำ​​แ​​ผ​​น​ป​ร​​ะ​ก​​อ​บ​​ค​ด​ี​​ฆ​่​​า​ช​​ม​พ​ู​​่​!​ ​​ส​​า​ว​​ิ​​ต​​ร​ี​อ​​ึ​​้​​ง​​!​ ​​ท​​ำ​​ก​ั​​บ​​ล​​ู​​ก​​ไ​​ด​้​ย​​ั​​ง​​ไ​​ง​?​

By akdam

Leave a Reply

Your email address will not be published.