งูหลามพันจระเข้จนตายขณะที่มันพยายามขโมยไข่ฟักของงูหลาม

VDO Python ล้อม Crocodile ให้ตายขณะที่มันพยายามขโมยไข่ฟักของ Python

By sreynea

Leave a Reply

Your email address will not be published.