ถ้าสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ถูกถ่ายไว้ คงไม่มีใครเชื่อว่ามีอยู่จริง

By koko

Leave a Reply

Your email address will not be published.