ทะเลทรายของซาอุดิอาระเบียถูกปกคลุมด้วยแม่น้ำ! น้ำท่วมและฝนใน Taf

By koko-2

Leave a Reply

Your email address will not be published.