พายุฤดูร้อนซัด แพเขื่อนสิรินธรล่ม 

By brosnit

Leave a Reply

Your email address will not be published.