ไม่ว่ๅจะข ยั บ ตัวทำอะไรก็ถูกจั บ ตๅอยู่ตลOด สำห รั บ ว่าที่คุณแม่ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

ที่ต อ นนี้ตั้งค s s ภ์ลูกคนแรกได้ 5 เดือน โ ด ยเผยแล้ว ว่าเป็นลูกส าว ตั้งชื่อว่า น้องยูจิน (18 มกราคม 2565) มีคุณสามี ยิว ฉัตรมงคล ค อ ยดู แลอยู่ไม่ห่างโดยล่าสุด (18 มกราคม 2565) เจนนี่ ไ ด้หมดถ้าสดชื่น ก็ออกมาเ ผ ย ภาพ อั ล ตราซ าวด์ลูกสาวในท้ อ ง (18 มกราคม 2565)

ให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันแล้ว เป็นภาพที่เห็นโครงหน้าขoงน้องค่อนข้างชัด ซึ่งสาวเจนนี่ ก็ลงข้อควๅมประกอบว่า “จมูกไปท า งปะป๊าแย้ว 1 ยูจินน้อย”

ข ณะว่า ที่คุณพ่ ออย่างหนุ่มยิว ก็ลง IG Story ขณะอัลตราซาวด์ลูกสาว พร้อมข้อความว่า “จมูกเหมือนพ่อแล้ว 1” แสด งอ าก ารคนหล งลูกชั ดเจนมาก

ทำแ ฟน ๆ ทั้งร่วมตื่นเต้น และยินดีกั บทั้งคู่ไปด้วย

โดย เจนนี่ เผยว่า คุณหมอบอกว่าวันที่ 4 มิถุนายน 2565 แต่ว่าอาจจะก่อนกำหนดนิดหนึ่ง เนื่องจากวันที่ 4

กำหนดนิดหนึ่ง เนื่องจากวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ครบ 40 สัปดาห์พอดี ซึ่งคนส่วนใหญ่จะให้กำเนิดสัปดาห์ที่ 36-40

ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก เพราะ ตนเองรอเห็น หน้าลู กสาวคนแรกอยู่ อี กทั้งตอนไปอั ล ต ร้ าซาวด์ล่าสุดก็จะเห็นหน้าลูก น่าจะไปทางคุณพ่อยิว เพราะ จมูกโด่ง ส่วนที่มีคอมเมนต์ แ บ บว่า หน้าเหมือน ลิลลี่ เ ห มื อ นคนข้ างบ้าน ด้าน เจนนี่ เผยอีกว่า จริงๆลูกเราแค่เกิดมาแล้วแข็งแรง

ปลอดภัยจะหน้าตาแบบไหนเราไม่ซี เ รี ยส เ พ ร าะเป็นลูกของเรา แค่เรามีลูกมีสิ่งเล็กๆมาเติมเต็ม ครอบค รัวก็ดีใจมากแล้ว พร้อมกันนี้ หนุ่มยิว พูด เ ส ริ มอีกว่า ไม่ต้องเห็นหน้าก็รักลูกเลย

By raksmey

Leave a Reply

Your email address will not be published.