เสือดาวต้องการกินลูกควาย แต่ล้มเหลวและถูกแม่ควายล้มลงใต้ต้นไม้ใหญ่<iframe width=”360″ height=”203″ src=”https://www.youtube.com/embed/pnVOvxr8gWk” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

By sreyart

Leave a Reply

Your email address will not be published.