10: ช่วยเหลือเด็กชาย 2 คนที่ถูกงูหลามยักษ์โจมตีหนัก 500 กก. ขณะช่วยแม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.